Restauracja-kraków-zabierzówRestauracja Krakowskie Przedmieście

Budynek KBP-200
Ul. Krakowska 280
32-080 Zabierzów

Tel.: 12 257 61 09 lub 12 257 61 08
Tel. Kom.: 604 51 31 60
e-mail: restauracja@krakowskieprzedmiescie.eu